Şirketlere We Sitesi Zorunluluğu Geliyor
Tarih : 01/10/2017 Okunma : 8037
  

Türk Ticaret Kanunu Tasarısı, her şirkete web sitesi yapma zorunluluğu getiriyor. Anonim şirketler de on-line genel kurul yapabilecek.

MADDE 1502. -

(1) Her sermaye şirketi bir Web sitesi oluşturmaya ve sitenin belirli bir bölümünü, şirketin kanunen yapması gereken ilânlarına, paysahipleri ve ortakları açısından önem taşıyan açıklamalarına, yönetim kurulu ve genel kurul toplantılarının hazırlıkları ve yapılması ile ilgili, ortaklara sunulması gereken belgelerin açıklanmasına, bu kurullara ilişkin davetlerin yapılmasına, oy verme, şeffaflık ve kamuyu aydınlatma yönünden zorunlu ve bilgi toplumu bağlamında yararlı görülen hizmet ve bilgilerin sunulmasına, bilgi almaya yönelik sorulara, verilen bilgiye ve benzeri diğer işlemler ile bu kanunda ve diğer kanunlarda paysahiplerinin veya ortakların aydınlatılmasının öngörüldüğü konulara tahsis etmek zorundadır.

 Ayrıca, finansal tabloları, bunların dipnotları, yıllık rapor, yönetim kurulunun kurumsal yönetim ilkelerine ne oranda uyulduğuna ilişkin yıllık değerleme açıklaması, denetçinin, özel denetçinin, işlem denetçilerinin raporları ve yetkili kurul ve bakanlıkların istedikleri pay sahiplerinin ve sermaye piyasasını ilgilendiren konulara ilişkin olarak şirketin cevap ve bildirimleri ve diğer ilgili hususlar şirketin web sitesinde yayınlanır. Bu hükümdeki yükümlülüğe uymama, kanuna aykırılığın ve yönetim kurulunun görevini yerine getirmemesinin bütün sonuçlarını doğurur. Ceza hükümleri saklıdır. Finansal tabloları ile her türlü rapor üç yıl sitede kalır.


(2) Web sitesinin bilgi toplumu hizmetlerine ayrılmış kısmının ticaret siciline kaydı da dahil olmak üzere, bu maddenin amaçlarına tahsis edilmiş bulunan bu kısmının herkese açık nitelik taşıdığı, burada yer alan mesajlar ile bilgilerin ilgililere yönlendirilmiş açıklamalar ve hukukî iradeler olduğu, sitenin bu kısmına ulaşılmasının usul ve esasları ile ilgili diğer hususlar Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından bir yönetmelikle düzenlenir.


(3) Web sitesinin bu maddenin amaçlarına tahsis edilmiş kısmında yayımlanan bilgilerin başına parantez içinde “yönlendirilmiş mesaj ibaresi konulur. Bu ibareli mesaj ancak Kanuna ve yukarıda anılan yönetmeliğe uyulmak suretiyle değiştirilebilir. Tahsis edilen kısımda yer alan bir mesajın yönlendirildiği karinedir.


(4) Yönlendirilmiş mesajların basılı şekilleri 82 nci madde uyarınca ayrıca saklanır. Web sitesinde yer alacak bilgiler metin haline getirilip şirket yönetimince tarih ve saati gösterilerek noterlikçe onaylı bir deftere sıra numarasına göre yazılır veya yapıştırılır. Daha sonra sitede yayınlanan bilgilerde bir değişiklik yapılırsa, değişikliğe ilişkin olarak yukarıdaki işlem tekrarlanır.


II - Beyanlar, belgeler ve senetler
MADDE 1503. -

 (1) Tarafların açıkça anlaşmaları ve 18 inci maddenin üçüncü fıkrası saklı kalmak şartıyla, ihbarlar, ihtarlar, itirazlar ve benzeri beyanlar; fatura, teyid mektubu, iştirak taahhütnamesi, toplantı çağrıları ve bu hüküm uyarınca yapılan elektronik gönderme ve elektronik saklama sözleşmesi, elektronik ortamda düzenlenebilir, yollanabilir, itiraza uğrayabilir ve kabul edilmişse hüküm ifade eder.

III - Güvenli elektronik imza
MADDE 1504 - (1) Poliçe, bono, çek makbuz senedi, varant ve kambiyo senetlerine benzeyen senetler güvenli elektronik imza ile düzenlenemez. Bu senetlere ilişkin arz, kabul, aval gibi senet üzerinde gerçekleştirilen işlemler güvenli elektronik imza ile yapılamaz.


(2) Konişmentonun, taşıma senedinin ve sigorta poliçesinin imzası elle, faksimile baskı, zımba, ıstampa, sembol şeklinde mekanik veya elektronik herhangi bir araç ile de atılabilir. Düzenlenledikleri ülke kanunlarının izin verdiği ölçüde bu senetlerde yer alacak kayıtlar el yazısı, telgraf, teleks, faks ve elektronik diğer araçlarla yazılabilir, oluşturulabilir, gönderilebilir.


(3) Güvenli elektronik imzanın yabancı ülkelerde yaygınlık kazanıp kullanıldığının Adalet Bakanlığı tarafından belirlenmesi halinde poliçe, bono, çek, makbuz senedi varant ve kambiyo senetlerine benzeyen diğer senetlere ilişkin yasak Adalet Bakanlığının önerisi üzerine Bakanlar Kurulunca kaldırılıp aynı bakanlığın önerisine göre bir tüzükle düzenlenebilir.

       
  Ana sayfa  Yazılım Teslimat Bilgileri
 Yazılım Kullanma Şartları
 Garanti ve İade Koşulları
  Sepetim
  Kampanyalı Ürünler   Siparişlerim
  İndirimli Ürünler   Yeni Üyelik
  En Çok İzlenen Ürünler   Şifremi Unuttum?
  En Yeni Ürünler   Hakkımızda
  Haberler   İletişim

Hazır Asp Php Düğün Salonu Scripti Teknoloji Ürünleri E-ticaret Teması Beyaz Eşya Firması Web Sitesi Hazırlamak İnşaat E-ticaret Şablonu Hazır Pardesü Manto Ürünler Scripti Tesbih Ürün Tanıtım Sitesi Kur Cep telefonu Firması Web Sitesi Teması Kitap Kırtasiye Sanal Mağaza Sitesi Teması Kuruyemiş Çerez Sanal Mağaza Sitesi Kur Lokanta Satış Sayfası Fırın Unlu Mamuller Sanal Mağaza Sitesi Şablonu Abiye Gelinlik İnternet Tanıtım Sayfası Satın Al Makine Sanayi Sanal Mağaza Scripti Mobilya İnternet Tanıtım Sayfası Seo Bürosit Ofis Sanal Mağaza Sitesi Yap Tekne Sandal Yat Gemi İnternet Tanıtım Sayfası Yap İslami Kitap E-ticaret Sitesi Şablonu Bisiklet Tanıtım Sayfası Oluşturma Hazır Asp Php Yöresel Bitkisel Tasarımı Tek Ürün Satış Sipariş Sitesi Hazırlamak Dini Film Muzik E-ticaret Sitesi Yap Manifatura Web Sayfası Yapımı Hazır Asp Php Parke Mermer Tasarımı Hazır Tatlı Tatlıcı Ürün Şablonu Düğmeci Tuhafiye İnternet Tanıtım Teması Satılık Balık Av Malzemeleri Ürün Tanıtım Sayfası Tesisat Tamirat Site Aç Hazır Matbaa Ürünler Yazılımı Köy İnternet Sayfası Teması Muhtarlık İnternet Sayfası Scripti Bedava Şehir Semt İnternet Sitesi Muhtarlık web Sitesi Kur Memleket İçin İnternet Sitesi Vakıf Sitesi Şablon Muhtarlık web Scripti Lazım Bedava Köy İnternet Sitesi Memleket Web Sitesi Memleket Web Sayfası Şehir Semt İçin İnternet Sitesi Köy Sitesi Hazırlamak Yöre İL Sitesi Şablon Mahalle Tanıtım Portalı Vakıf web Sayfası Lazım Yöre İL sayfası indir Memleket Tanıtım Sitesi Kasaba Sitesi Şablon Yurt Kurs Sayfası Yaptırmak köy scripti full Memleket Sitesi Yapmak