Şirketlere We Sitesi Zorunluluğu Geliyor
Tarih : 01/10/2017 Okunma : 8209
  

Türk Ticaret Kanunu Tasarısı, her şirkete web sitesi yapma zorunluluğu getiriyor. Anonim şirketler de on-line genel kurul yapabilecek.

MADDE 1502. -

(1) Her sermaye şirketi bir Web sitesi oluşturmaya ve sitenin belirli bir bölümünü, şirketin kanunen yapması gereken ilânlarına, paysahipleri ve ortakları açısından önem taşıyan açıklamalarına, yönetim kurulu ve genel kurul toplantılarının hazırlıkları ve yapılması ile ilgili, ortaklara sunulması gereken belgelerin açıklanmasına, bu kurullara ilişkin davetlerin yapılmasına, oy verme, şeffaflık ve kamuyu aydınlatma yönünden zorunlu ve bilgi toplumu bağlamında yararlı görülen hizmet ve bilgilerin sunulmasına, bilgi almaya yönelik sorulara, verilen bilgiye ve benzeri diğer işlemler ile bu kanunda ve diğer kanunlarda paysahiplerinin veya ortakların aydınlatılmasının öngörüldüğü konulara tahsis etmek zorundadır.

 Ayrıca, finansal tabloları, bunların dipnotları, yıllık rapor, yönetim kurulunun kurumsal yönetim ilkelerine ne oranda uyulduğuna ilişkin yıllık değerleme açıklaması, denetçinin, özel denetçinin, işlem denetçilerinin raporları ve yetkili kurul ve bakanlıkların istedikleri pay sahiplerinin ve sermaye piyasasını ilgilendiren konulara ilişkin olarak şirketin cevap ve bildirimleri ve diğer ilgili hususlar şirketin web sitesinde yayınlanır. Bu hükümdeki yükümlülüğe uymama, kanuna aykırılığın ve yönetim kurulunun görevini yerine getirmemesinin bütün sonuçlarını doğurur. Ceza hükümleri saklıdır. Finansal tabloları ile her türlü rapor üç yıl sitede kalır.


(2) Web sitesinin bilgi toplumu hizmetlerine ayrılmış kısmının ticaret siciline kaydı da dahil olmak üzere, bu maddenin amaçlarına tahsis edilmiş bulunan bu kısmının herkese açık nitelik taşıdığı, burada yer alan mesajlar ile bilgilerin ilgililere yönlendirilmiş açıklamalar ve hukukî iradeler olduğu, sitenin bu kısmına ulaşılmasının usul ve esasları ile ilgili diğer hususlar Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından bir yönetmelikle düzenlenir.


(3) Web sitesinin bu maddenin amaçlarına tahsis edilmiş kısmında yayımlanan bilgilerin başına parantez içinde “yönlendirilmiş mesaj ibaresi konulur. Bu ibareli mesaj ancak Kanuna ve yukarıda anılan yönetmeliğe uyulmak suretiyle değiştirilebilir. Tahsis edilen kısımda yer alan bir mesajın yönlendirildiği karinedir.


(4) Yönlendirilmiş mesajların basılı şekilleri 82 nci madde uyarınca ayrıca saklanır. Web sitesinde yer alacak bilgiler metin haline getirilip şirket yönetimince tarih ve saati gösterilerek noterlikçe onaylı bir deftere sıra numarasına göre yazılır veya yapıştırılır. Daha sonra sitede yayınlanan bilgilerde bir değişiklik yapılırsa, değişikliğe ilişkin olarak yukarıdaki işlem tekrarlanır.


II - Beyanlar, belgeler ve senetler
MADDE 1503. -

 (1) Tarafların açıkça anlaşmaları ve 18 inci maddenin üçüncü fıkrası saklı kalmak şartıyla, ihbarlar, ihtarlar, itirazlar ve benzeri beyanlar; fatura, teyid mektubu, iştirak taahhütnamesi, toplantı çağrıları ve bu hüküm uyarınca yapılan elektronik gönderme ve elektronik saklama sözleşmesi, elektronik ortamda düzenlenebilir, yollanabilir, itiraza uğrayabilir ve kabul edilmişse hüküm ifade eder.

III - Güvenli elektronik imza
MADDE 1504 - (1) Poliçe, bono, çek makbuz senedi, varant ve kambiyo senetlerine benzeyen senetler güvenli elektronik imza ile düzenlenemez. Bu senetlere ilişkin arz, kabul, aval gibi senet üzerinde gerçekleştirilen işlemler güvenli elektronik imza ile yapılamaz.


(2) Konişmentonun, taşıma senedinin ve sigorta poliçesinin imzası elle, faksimile baskı, zımba, ıstampa, sembol şeklinde mekanik veya elektronik herhangi bir araç ile de atılabilir. Düzenlenledikleri ülke kanunlarının izin verdiği ölçüde bu senetlerde yer alacak kayıtlar el yazısı, telgraf, teleks, faks ve elektronik diğer araçlarla yazılabilir, oluşturulabilir, gönderilebilir.


(3) Güvenli elektronik imzanın yabancı ülkelerde yaygınlık kazanıp kullanıldığının Adalet Bakanlığı tarafından belirlenmesi halinde poliçe, bono, çek, makbuz senedi varant ve kambiyo senetlerine benzeyen diğer senetlere ilişkin yasak Adalet Bakanlığının önerisi üzerine Bakanlar Kurulunca kaldırılıp aynı bakanlığın önerisine göre bir tüzükle düzenlenebilir.

       
  Ana sayfa  Yazılım Teslimat Bilgileri
 Yazılım Kullanma Şartları
 Garanti ve İade Koşulları
  Sepetim
  Kampanyalı Ürünler   Siparişlerim
  İndirimli Ürünler   Yeni Üyelik
  En Çok İzlenen Ürünler   Şifremi Unuttum?
  En Yeni Ürünler   Hakkımızda
  Haberler   İletişim

Spor Salonu Fitness İnternet Tanıtım Sayfası Tasar Bedava Düğün Salonu Firma Teması Spor Fitness Ürün Sayfası Yapımı Hırdavat Satış Sipariş Sitesi Lazım Elektrik Web Sayfası Tasarımı Satlık Gsm Cep Telefon İnternet Tanıtım Sitesi Gelinlik Abiye Tanıtım Sayfası Tasarımı Tesbih E-ticaret Sitesi Yaptırılacak Çiçek Web Siteleri Düğmeci Tuhafiye Ürün Tanıtım Sitesi Kur Asp php Valiz Çanta Kemer Ürün Scripti Gümüş Takı Satış Sipariş Sipriti Matbaa Satış Sipariş Yazılımı Bedava Market Bakkal Manav Ürünler Sistemi Daraba Kepenk Tanıtım Sayfası Yapımı Asp php Teknoloji Ürünleri Web Sitesi Bedava Lokanta Restaurant Ürünler Sistemi Dini İslami Tanıtım Sayfası Yapımı Satılık Mobilya Ürün Tanıtım Sayfası Hazır Pastane Ürünler Siteleri Bedava Askeri Malzemeler Ürünler Sayfası Çiçek Ürün Tanıtım Sitesi Yapmak Asp php Bürosit Ürün Satışı Oto Kaporta Ürün Tanıtım Scripti Eşarp Tesettür Satış Sipariş Sitesi Tasarımı Tek Ürün Ürün Tanıtım Sitesi Yap Kuruyemiş Ürün Sayfası Hazırlama Pimapen Pwc İnternet Tanıtım Sipriti Hazır Vakıf Sitesi Hazır Vakıf web Sayfası Memleket Sitesi Hazırlamak Kaymakamlık Sitesi Hazırlamak Şehir Semt Sitesi Nasıl Yapılır Dernek Sitesi Nasıl Yapılır Hazır Kaymakamlık web Sitesi Yurt Kurs Tanıtım Sayfası Muhtarlık İnternet Sitesi Şablonu Muhtarlık web Sayfası Lazım Muhtarlık Sitesi Satın Al Almak Köy İnternet Sayfası Scripti Hazır Muhtarlık web Sitesi Yurt Kurs Web Scripti Köy scripti indir Kasaba Sitesi Şablonu Yurt Kurs scripti full Yurt Kurs web Sitesi Yapımı Ucuz Yurt Kurs İnternet Sitesi Müftülük Web Sitesi Müftülük Web Sayfası