Şirketlere We Sitesi Zorunluluğu Geliyor
Tarih : 01/10/2017 Okunma : 8028
  

Türk Ticaret Kanunu Tasarısı, her şirkete web sitesi yapma zorunluluğu getiriyor. Anonim şirketler de on-line genel kurul yapabilecek.

MADDE 1502. -

(1) Her sermaye şirketi bir Web sitesi oluşturmaya ve sitenin belirli bir bölümünü, şirketin kanunen yapması gereken ilânlarına, paysahipleri ve ortakları açısından önem taşıyan açıklamalarına, yönetim kurulu ve genel kurul toplantılarının hazırlıkları ve yapılması ile ilgili, ortaklara sunulması gereken belgelerin açıklanmasına, bu kurullara ilişkin davetlerin yapılmasına, oy verme, şeffaflık ve kamuyu aydınlatma yönünden zorunlu ve bilgi toplumu bağlamında yararlı görülen hizmet ve bilgilerin sunulmasına, bilgi almaya yönelik sorulara, verilen bilgiye ve benzeri diğer işlemler ile bu kanunda ve diğer kanunlarda paysahiplerinin veya ortakların aydınlatılmasının öngörüldüğü konulara tahsis etmek zorundadır.

 Ayrıca, finansal tabloları, bunların dipnotları, yıllık rapor, yönetim kurulunun kurumsal yönetim ilkelerine ne oranda uyulduğuna ilişkin yıllık değerleme açıklaması, denetçinin, özel denetçinin, işlem denetçilerinin raporları ve yetkili kurul ve bakanlıkların istedikleri pay sahiplerinin ve sermaye piyasasını ilgilendiren konulara ilişkin olarak şirketin cevap ve bildirimleri ve diğer ilgili hususlar şirketin web sitesinde yayınlanır. Bu hükümdeki yükümlülüğe uymama, kanuna aykırılığın ve yönetim kurulunun görevini yerine getirmemesinin bütün sonuçlarını doğurur. Ceza hükümleri saklıdır. Finansal tabloları ile her türlü rapor üç yıl sitede kalır.


(2) Web sitesinin bilgi toplumu hizmetlerine ayrılmış kısmının ticaret siciline kaydı da dahil olmak üzere, bu maddenin amaçlarına tahsis edilmiş bulunan bu kısmının herkese açık nitelik taşıdığı, burada yer alan mesajlar ile bilgilerin ilgililere yönlendirilmiş açıklamalar ve hukukî iradeler olduğu, sitenin bu kısmına ulaşılmasının usul ve esasları ile ilgili diğer hususlar Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından bir yönetmelikle düzenlenir.


(3) Web sitesinin bu maddenin amaçlarına tahsis edilmiş kısmında yayımlanan bilgilerin başına parantez içinde “yönlendirilmiş mesaj ibaresi konulur. Bu ibareli mesaj ancak Kanuna ve yukarıda anılan yönetmeliğe uyulmak suretiyle değiştirilebilir. Tahsis edilen kısımda yer alan bir mesajın yönlendirildiği karinedir.


(4) Yönlendirilmiş mesajların basılı şekilleri 82 nci madde uyarınca ayrıca saklanır. Web sitesinde yer alacak bilgiler metin haline getirilip şirket yönetimince tarih ve saati gösterilerek noterlikçe onaylı bir deftere sıra numarasına göre yazılır veya yapıştırılır. Daha sonra sitede yayınlanan bilgilerde bir değişiklik yapılırsa, değişikliğe ilişkin olarak yukarıdaki işlem tekrarlanır.


II - Beyanlar, belgeler ve senetler
MADDE 1503. -

 (1) Tarafların açıkça anlaşmaları ve 18 inci maddenin üçüncü fıkrası saklı kalmak şartıyla, ihbarlar, ihtarlar, itirazlar ve benzeri beyanlar; fatura, teyid mektubu, iştirak taahhütnamesi, toplantı çağrıları ve bu hüküm uyarınca yapılan elektronik gönderme ve elektronik saklama sözleşmesi, elektronik ortamda düzenlenebilir, yollanabilir, itiraza uğrayabilir ve kabul edilmişse hüküm ifade eder.

III - Güvenli elektronik imza
MADDE 1504 - (1) Poliçe, bono, çek makbuz senedi, varant ve kambiyo senetlerine benzeyen senetler güvenli elektronik imza ile düzenlenemez. Bu senetlere ilişkin arz, kabul, aval gibi senet üzerinde gerçekleştirilen işlemler güvenli elektronik imza ile yapılamaz.


(2) Konişmentonun, taşıma senedinin ve sigorta poliçesinin imzası elle, faksimile baskı, zımba, ıstampa, sembol şeklinde mekanik veya elektronik herhangi bir araç ile de atılabilir. Düzenlenledikleri ülke kanunlarının izin verdiği ölçüde bu senetlerde yer alacak kayıtlar el yazısı, telgraf, teleks, faks ve elektronik diğer araçlarla yazılabilir, oluşturulabilir, gönderilebilir.


(3) Güvenli elektronik imzanın yabancı ülkelerde yaygınlık kazanıp kullanıldığının Adalet Bakanlığı tarafından belirlenmesi halinde poliçe, bono, çek, makbuz senedi varant ve kambiyo senetlerine benzeyen diğer senetlere ilişkin yasak Adalet Bakanlığının önerisi üzerine Bakanlar Kurulunca kaldırılıp aynı bakanlığın önerisine göre bir tüzükle düzenlenebilir.

       
  Ana sayfa  Yazılım Teslimat Bilgileri
 Yazılım Kullanma Şartları
 Garanti ve İade Koşulları
  Sepetim
  Kampanyalı Ürünler   Siparişlerim
  İndirimli Ürünler   Yeni Üyelik
  En Çok İzlenen Ürünler   Şifremi Unuttum?
  En Yeni Ürünler   Hakkımızda
  Haberler   İletişim

Hazır Asp Php Düğün Salonu Sistemi Oto Elektrik Elektrikçi Firması Web Sitesi Tasarla Lokanta Restaurant E-ticaret Sayfaları Bedava Düğün Salonu Ürünler Yazılımı Küçük Ev Aletleri Tanıtım Sitesi Yapımı Hırdavat Sanal Mağaza Teması Askeri Malzemeler Ürünleri Satın Al Beyaz Eşyacı Tanıtım Tasarımı Çiçek Ürün Tanıtım Sitesi Hazırlamak İkinci El Ürünler Sanal Mağaza Siteleri Kitap Film Müzik Ürünleri Siparişi Hazır Dini İslami Firma Teması Oto Kaporta Sanal Mağaza Sitesi Almak Perde Mefruşat Sanal Mağaza Sitesi Hazırlamak Saat E-ticaret Sitesi Almak Dini İslami Sanal Mağaza Sipriti Balık Av Malzemeleri Sanal Mağaza Sitesi Hazırla Dekorasyon Tanıtım Sayfası Yapımı Oto Yedek Parça İnternet Yazılımı Hazır Kitap Kırtasiye Ürün Yazılımı Manifatura Sipariş Sayfası Kozmetik Satış Sipariş Sitesi Teması Bedava Kitap Kırtasiye Firma Tasarımı Matbaa E-ticaret Sistemi Optik Gözlük Ürün Tanıtım Sitesi Yapmak Bedava Giyim Tuhafiye Ürünler Yazılımı Oyuncak Web Sitesi İnşaat Sipriti Ucuz Şehir Semt Sipriti Köy web Sitesi Lazım Köy web Sayfası Kur Yurt Kurs Sitesi Yaptırmak Ucuz Kasaba Sipriti Yöre İL Web Sitesi Kaymakamlık Sitesi Şablon Yurt Kurs İnternet Sayfası Scripti Şehir Semt Tanıtım Sayfası Hazır Yurt Kurs web Sitesi Ucuz Yurt Kurs İnternet Sitesi Kasaba Sitesi Şablon Mahalle web Sayfası Kurmak Memleket Sipriti Arıyorum Mahalle Sitesi Teması Hazır Müftülük Portalı Muhtarlık İnternet Sayfası Yazılımı Ucuz Memleket İnternet Sitesi Yöre İL Sitesi Hazırlamak Muhtarlık İnternet Sayfası Şablonu